OKAY-reizen
Samen veilig op reis

Wie zijn wij?


De medewerkers

De initiatiefnemers van OKAY Reizen zijn op diverse manieren betrokken geraakt bij mensen met een beperking en hun partners. Eddy Linthorst is wethouder Zorg en Welzijn geweest in Amsterdam Oud-Zuid. Jootje van der Molen begeleidt al vele jaren vakantiereizen voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek; ze heeft zelf een partner met Alzheimer. De twee andere vaste medewerkers hebben hun opleiding gehad in de reis- en hotelbranche en daar jarenlang ervaring opgedaan.

“Wat ons het meest treft, is het isolement en de vereenzaming waarin mensen vaak raken. Niet alleen degenen met een beperking, maar vooral ook de mensen om hen heen. Zij kunnen hun partner vaak niet meer alleen thuislaten; zelfs een wandeling buiten de deur is vol risico’s. Alleen activiteiten in speciale centra bieden enig respijt - voor hooguit enkele uren per week. Toch kunnen ook deze mensen best op reis. Zeker als de beperking niet alles overheersend is. Die gelegenheid willen wij creëren”.

Foto medewerkers Okay-reizen.

Het adviesteam: Marion Gils, Jootje van der Molen, Eddy Linthorst, hond Gijs en Jan Haver. Foto: Fulco Smit Roeters

De Organisatie

Stichting Okay is een kleinschalige organisatie. Ons doel: recreatieve activiteiten organiseren voor mensen met een beperking. De stichting heeft géén winstoogmerk.

Het bestuur bestaat uit:

  • Dhr. J. (Hans) Zuiver (voorzitter), directeur van Combiwel, de grootste welzijnsinstelling in Amsterdam
  • Dhr. R. (Robert) Aspeslagh (secretaris), nu beeldend kunstenaar, voorheen onderzoeker bij het Instituut Clingendael
  • Dhr. A. (Anton) Petersen (penningmeester), nu organisator van recreatieve activiteiten en penningmeester bij diverse stichtingen, voormalig sales medewerker bij een automatiseringsbedrijf.

De stichting is op 04-08-2010 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 50527576

De activiteiten

Hoewel wij uitbreiding van het aanbod aan recreatieve activiteiten niet uitsluiten, beperkt de stichting zich nu tot het organiseren van individuele reizen op maat. Onder partner wordt in dit verband verstaan: levenspartner, familielid, mantelzorger.

Het comité van aanbeveling:

  • Prof. Dr. H.M. (Heleen) Dupuis. Voormalig hoogleraar Medische Ethiek, nu lid van de Eerste Kamer voor de VVD.
  • Prof. Mr. E.C.M. (Erik) Jurgens. Voormalig hoogleraar Staats- en Bestuursrecht. Voormalig lid van de Tweede en Eerste Kamer voor de PvdA.
  • Rabbijn S. (Shmuel) Katz. Rabbijn in de Gerard Dousynagoge en pastoraal werker bij onder meer Beth Shalom, een zorgcentrum voor Joodse ouderen, in Amsterdam en Amstelveen.
  • Drs. A.Ch. (Andrée) van Es. Voormalig lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks. Nu wethouder in Amsterdam.
  • G.A. (Gerdi) Verbeet. Voormalig voorzitter van de Tweede Kamer en lid van de PvdA.
  • A. (Adelheid) Roosen, Theatermaakster, actrice en schrijfster. Maakte de film 'Broos' over haar demente moeder.