OKAY-reizen
Samen veilig op reis

Veel gestelde vragen

‘Mijn vrouw heeft al jaren Alzheimer en is vaak erg verward. Kunnen we dan toch samen op vakantie met OKAY Reizen?’

OKAY reizen is juist opgezet om vakanties mogelijk te maken voor mensen met Alzheimer en andere beperkingen. De mate van verwardheid speelt uiteraard wel een rol bij het kiezen van een bestemming en de duur van de reis. Vandaar dat wij vooraf met u bespreken wat uw partner aankan en wat u van OKAY Reizen verwacht. Samen met uw begeleider neemt u dan de mogelijkheden en de beperkingen door.

‘Ik woon in een verzorgingshuis en heb geen partner of andere mensen om mij heen die met mij op vakantie kunnen. Dat geldt voor meer mensen hier in huis. Wij zouden graag met ons zessen een keer naar Spanje willen. We hebben allemaal verzorging nodig. Ik zit zelf in een rolstoel, net als twee anderen. Kan Okay Reizen dat ook regelen?’?

Ja dat kan. Wij vinden het wel belangrijk om eerst met iedereen te praten, zodat we weten welke wensen en beperkingen er zijn. Daarna kunnen we een reisvoorstel doen dat rekening houdt met de mogelijkheden die er zijn. Daarbij wordt ook gekeken naar het aantal begeleiders dat noodzakelijk is en welke kwalificaties zij moeten hebben.

‘Ik zit in een rolstoel en heb diabetes en mijn man heeft een beginnende vorm van dementie. Kunnen we dan toch terecht bij u?’?

Jazeker. Diverse begeleiders hebben een achtergrond als verpleegkundige of ziekenverzorgende. Vooraf neemt uw begeleider samen met u de mogelijkheden en de beperkingen door. Dan stellen we een reis samen die helemaal tegemoet komt aan uw wensen.

‘Wat gebeurt er als de begeleider niet bij ons blijkt te passen?’

Al in het tweede gesprek maakt u kennis met uw begeleider. Krijgt u - om wat voor reden dan ook - twijfels of deze begeleider goed bij u past? Geef dat direct aan bij de contactpersoon met wie u eerder mee heeft gesproken. Wij zoeken dan iemand die beter aansluit bij uw voorkeuren en verwachtingen.

‘Wij zijn erg gelovig, het geloof is voor ons erg belangrijk. Heeft u ook begeleiders die reformatorisch zijn?’

OKAY Reizen heeft begeleiders van diverse levensbeschouwelijke achtergronden: humanistisch, joods, islamitisch en christelijk. Mochten er specifieke verlangens zijn waaraan wij (nog) niet kunnen voldoen, dan spannen we ons extra in om een begeleider te zoeken die aansluit bij uw wensen.

‘Mijn vrouw en ik hebben beiden een beginnende vorm van dementie, kunnen we dan wel met u op OKAY reis?’

Ja, dat kan. Vooraf bespreken wij met u en uw partner uw mogelijkheden en beperkingen. Vervolgens bekijken we samen met u wat mogelijk is, op basis van wat u voor ogen heeft.

‘Mijn man en ik hebben allebei lichamelijke verzorging nodig. Mijn schoonzusje wil ook graag mee op vakantie, zij is alleen geen verpleegkundige en zij heeft geen ervaring met zorg. Kunnen we dan toch met u op reis?’

Ja, dat kan. Wij zorgen vaak voor een begeleider met een achtergrond als verpleegkundige of ziekenverzorgende. Vooraf bespreekt uw begeleider samen met u en uw schoonzusje de mogelijkheden en de beperkingen. We inventariseren wat iedereen verwacht van OKAY Reizen. Daar maken we dan afspraken over.

‘Hoe ver gaat de begeleiding; kan ik ook een dagje alleen op pad en de zorg van mijn vrouw helemaal overlaten aan de begeleider?’

In de gesprekken voorafgaand aan de reis brengen we zorgvuldig uw mogelijkheden en wensen in kaart. Het kan goed zijn dat u afspreekt ook eens alleen op pad te gaan. Uitgangspunt is wel dat de begeleider u ondersteunt bij uw beider vakantie.

‘Wat gebeurt er als blijkt dat mijn moeder toch niet goed om kan gaan met de veranderingen tijdens de reis? Gaan we dan terug of zijn er ook andere opties?’

Tijdens de gesprekken voorafgaand aan de reis wordt een inschatting gemaakt of een vakantie met OKAY Reizen haalbaar is of niet. Zo nodig winnen we ook informatie in bij derden die uw moeder goed kennen. Blijkt onverhoopt dat uw moeder de geplande reis toch niet aankan? Dan bekijken we samen met u, de begeleider en de organisatie in Amsterdam of er aanpassingen mogelijk zijn. In het uiterste geval wordt een reis afgebroken.